Μπόιλερ για Αντλία Θερμότητας Κάθετα

Τα κάθετα Μπόιλερ σχεδιάστηκαν για τη βέλτιστη απόδοση με χρήση αντλίας θερμότητας.